תנאי שימוש

1.         כללי      

(א)        אתר Carshops (להלן: "האתר") שפותח ומופעל ע"י חברת רעיונות (להלן: "רעיונות"), משמש כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, בין היתר באמצעות השתתפות במכירות פומביות ואו מכירות קבוצתיות.

(ב)        בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

(ג)         הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין רעיונות. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

2.         אודות המכירות                  

(א)        רעיונות מאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים הפועלים בישראל.

בעלי החנויות ובתי העסק, ומפעיליהם (להלן: "בעלי החנויות") מציעים באתר מוצרים ושירותים למכירה בדרכים שונות.

(ב)        עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל את שם החנות או הספק, המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המחירון של המוצר או השירות המוצע למכירה כפי שנמסר לרעיונות מהספק המוכר את המוצר, ואת מחיר המכירה (להלן "דף המכירה").

(ג)         במכירה פומבית ובמכירה פומבית קלאסית יוצג בדף המכירה אף המחיר הנמוך ביותר שאפשר לתת הצעה (להלן "מחיר המינימום"), ו/או את הסכום הקפיצה בו ניתן לתת הצעה מעל ל- מחיר המינימום (להלן: "סכום הקפיצה המותר"). במכירה פומבית קלאסית יוצגו אף מספר היחידות המוצעות למכירה.

סכום הקפיצה המותר יכול להשתנות במהלך המכירה, לפי שיקול דעתה של רעיונות.

(ד)        במכירה קבוצתית יוצגו מעבר לפרטים אודות המוצר או השרות המוצע למכירה, כל ההצעות הזוכות. כל המחירים המוצגים בדף המכירה כוללים מע"מ (אלה אם צוין אחרת) במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

(ה)        כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר או השירות. לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא, יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי, ואז הופך המשתמש ל"מבצע הפעולה". כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע רעיונות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ההזמנה תרשם במחשבי רעיונות. יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה.

חשוב להבהיר,הרשמה לרעיונות מהווה אישור מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות רעיונות, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של רעיונות.     

יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את רעיונות ו/או בעלי החנויות. הרישום שנרשם במחשבי רעיונות יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. 

חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

(ו)         במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של רעיונות לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיו בעלי החנוית ו/או רעיונות זכאיות לבטל את ההזמנה.    

(ז)         במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של רעיונות בתוך 7 ימים ממועד הפניה, יהיו בעלי החנוית ו/או רעיונות זכאיות לבטל את ההזמנה.     

(ח)        בעלי החנויות ובתי העסק ומפעיליהם (להלן: "בעלי החנויות") יציגו באתר פרטים כגון תאור המוצר/שירות, מחיר המוצר/שירות, אחריות על המוצר וזמן אספקה בקשר למוצריהם ושירותיהם.

לפרטים נוספים ובירורים,ניתן לפנות לבעלי החנויות בטלפון ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני.

זכור: חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה, כאמור בסעיף 10 להלן, רשאים רעיונות ו/או בעלי החנויות לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.            

3.         שיטות המכירה   

(א)        מכירה רגילה

(1)        מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.

(2)        הגולש בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

(3)        במכירה רגילה רשאי הגולש לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור ב"אופן התשלום" את האפשרות שנציג לקוחות של רעיונות יצור עמו קשר טלפוני. מכירה תחשב כשלמה רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג רעיונות לבין הגולש, מסר הגולש את פרטיו וקיבל אישור הנציג כי המכירה הושלמה.

יובהר ויודגש, השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.

(ב)        מכירה פומבית קלאסית

(1)        מכירה פומבית קלאסית הנה מכירה שבה מוצעים למכירה כמות סופית של מוצרים או שירותים למרבים במחיר בהתאם ובאופן כפי שפורט להלן.

(2)        הוצעה יחידה אחת של מוצר או שירות למכירה כל מציע רשאי להגיש הצעת מחיר הגבוהה ממחיר המינימום שמוצג בדף המכירה, כאשר התוספת למחיר המינימום הנה בכפולות של סכום הקפיצה המותר, המפורט בדף המכירה.

(3)        כל מציע רשאי להגיש הצעה חדשה גבוהה יותר מההצעה האחרונה שהוגשה. יודגש, לא ניתן להגיש הצעות מחיר הנמוכות בגובהן, ממחיר המינימום, או שאינן בהתאם לסכום הקפיצה המותר.

(4)        היו מספר הצעות זהות בגובהן .תיבחר ההצעה שהוגשה במועד המוקדם יותר במכירה בה מוצעות מספר יחידות של אותו המוצר או השירות, כל מציע רשאי להציע מחיר זהה להצעה הגבוהה ביותר בהתאם למספר היחידות המוצעות למכירה או מחיר גבוה מזה בהתאם לסכום הקפיצה המותר.

(לדוגמא: אם מוצעות 3 יחידות למכירה, אזי 3 מציעים רשאים להציע את אותו המחיר)

התקבלו מספר הצעות זהות בהתאם למספר היחידות המוצעות , חייב המציע הבא להגיש הצעה גבוהה יותר בסכום הקפיצה המותר. שופרה הצעה, תדחה ההצעה שנכנסה אחרונה למכירה מבין הזוכים הקודמים (לדוגמא: א', ב' ו- ג' הציעו 100 ש"ח ונכנסו למכירה בהתאמה, עם כניסתו של ד' למכירה עם הצעה של 150 ₪ תדחה הצעתו של  ג' שנכנס אחרון למכירה) כל מציע רשאי לשפר את הצעתו ולהגיש הצעה חדשה, גבוהה יותר, כל עוד ההצעה האחרונה שהגיש איננה מבין ההצעות הזוכות באותו מועד.

(5)        על אף האמור לעיל, תהא עדיפות בין הצעות זהות למציע שנכנס מוקדם יותר למכירה .דהיינו, מציע שהגיש הצעה כלשהי במכירה הספציפית מוקדם יותר מהמציעים האחרים יובהר, עדיפות זו תלווה את המציע לאורך כל הליך המכירה הפומבית.     

(6)        מציע יחשב כזוכה, אם עמד בהוראות התקנון ורק לאחר, בדיקת כרטיס האשראי וקבלת אישור חברות האשראי לרכישה.

(ג)         מכירה פומבית

(1)        מכירה פומבית הנה מכירה שבה מוצעים למכירה, למרבים במחיר, כמות מוצרים או שירותים בכמות מקסימלית (להלן "כמות היחידות המקסימלית") בכל מכירה פומבית יקבע ע"י בעל החנות כמות היחידות המקסימלית כאמור. כמות זו לא תפורסם באתר בעת המכירה.  

(2)        מכירה פומבית תחל בהצעה של יחידה אחת כאשר כל מציע יהא רשאי להגיש הצעת מחיר הגבוהה ממחיר המינימום שמוצג בדף המכירה, כאשר התוספת למחיר המינימום הנה בכפולות של סכום הקפיצה המותר במפורט בדף המכירה. כל מציע רשאי להגיש הצעה חדשה גבוהה יותר מההצעה האחרונה שהוגשה. יודגש, לא ניתן להגיש הצעות מחיר הנמוכות ממחיר המינימום או שאינן בהתאם לסכום הקפיצה המותר.

(3)        בכל מכירה פומבית יקבע ע"י בעל החנות מחיר (להלן "המחיר הקובע") אשר הצעות שניתנו מעליו יגרמו לגידול במספר המוצרים המוצעים למכירה עד לכמות היחידות המקסימליות, והמציעים האמורים יחשבו כזוכים באותה עת במחיר שהוצע על ידם.

ניתנו הצעות מעל המחיר הקובע בכמות העולה על כמות היחידות המקסימליות, תמשך המכירה עד למועד סיומה באותו אופן שבה מבוצעת מכירה פומבית קלאסית של מספר יחידות.

יובהר ויודגש, בכל מכירה בה ניתנו הצעות שאינן עוברות את המחיר הקובע עד למועד סיום המכירה, יחשב כזוכה אותו מציע אשר נתן את ההצעה הגבוה ביותר לפני מועד סיום המכירה.

(4)        מציע יחשב כזוכה, עם עמד בהוראות התקנון ורק לאחר, בדיקת כרטיס האשראי וקבלת אישור חברות האשראי לרכישה.

(ד)        מכירה קבוצתית

(1)        מכירה קבוצתית הנה מכירה שבה מוצעים למכירה כמות סופית (להלן "הכמות המוצעת") של מוצרים או שירותים במחיר קבוע בהתאם ובאופן כפי שיפורט להלן.

(2)        רעיונות ו/או בעלי החנויות יהיו רשאים, בכל עת, להגדיל את הכמות המוצעת.

(3)        במכירה קבוצתית תימכר כמות יחידות בהתאם למספר המציעים.כל מציע יהא רשאי להגיש הצעות לרכישת מוצר ו/או שרות, בטרם הסתיימה המכירה. הציע מציע הצעה לרכישת מוצר ו/או שרות במכירה קבוצתית יכנס שמו לרשימת הקונים.

(4)        חשוב להבהיר, מציע יחשב כזוכה, עם עמד בהוראות התקנון ורק לאחר, בדיקת כרטיס האשראי וקבלת אישור חברות האשראי לרכישה.

(5)        יובהר ויודגש, לא ניתן לחזור מהצעה שניתנה. ניתנה הצעה ע"י מציע וזכה המציע במכירה, יהא ביטול הזכייה כפוף לאמור בסעיף 10 לתקנון זה.

4.         מועדי המכירה

(א)        במכירה רגילה ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, עד גמר המלאי.

(ב)        במכירה הפומבית הקלאסית ו/או המכירה הפומבית ו/או המכירה הקבוצתית תחל ותיסגר במועדים המפורטים בדף המכירה באתר.

(ג)         על אף האמור בסעיף (ב) לעיל, באם תתקבל הצעה נוספת במהלך 2 הדקות האחרונות שלפני מועד הסגירה שפורסם, מועד הסגירה של המכירה ידחה בצורה אוטומטית ב- 2 דקות נוספות. הצעה נוספת שתתקבל במהלך 2 הדקות האחרונות שלפני מועד .הסגירה החדש תתחיל מניין חדש של 2 דקות עד למועד סגירה חדש וחוזר חלילה.

יובהר כי לאחר סיום המכירה לא תתקבלנה הצעות נוספות.

(ד)        המכירה הקבוצתית תחל ותיסגר במועדים המפורטים בדף המכירה באתר. על אף האמור לעיל מכירה קבוצתית תסתיים מיידית ולפני מועד הסיום המפורסם בדף המכירה אם ניתנו הצעות כמספר המוצרים/או השירותים שהועמדו למכירה.

(ה)        במכירה קבוצתית רעיונות תהא רשאית להאריך את מועד סיום המכירה ו/או להגדיל את הכמות המוצעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

(ו)         במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/ שירותים המוצעים למכירה, רשאית רעיונות על פי שיקול דעתה להאריך את מועד סיום המכירה ו/או לבטלה.

5.         עדכון האתר ופרסום ההצעות במכירה פומבית קלאסית/פומבית/קבוצתית

(א)        בכל תקופת המכירה, יפורסמו באתר:

במכירה פומבית ו/או פומבית קלאסית: ההצעות הגבוהות ביותר ו/או ההצעות הזוכות כולן או חלקן, כשהן כוללות את שם המשתמש של המציע, המחיר המוצע, סטטוס נוכחי, מועד הגשת ההצעה ומועד הגשת ההצעה הראשונה.

במכירה קבוצתית: כל ההצעות, כשהן כוללות את שם המשתמש של המציע, המחיר המוצע, סטטוס נוכחי, מועד הגשת ההצעה.

יובהר ויודגש, תעבורת הנתונים ברשת האינטרנט דורשת זמן לכן מומלץ להגיש הצעה לא יאוחר מ- 60 שניות לפני תום המכירה.

(ב)        רעיונות תעשה כמיטב יכולתה לעדכן את רשימת ההצעות באופן מקוון על מנת לספק למציע תמונה עדכנית ונכונה של ההצעות הגבוהות באותה השעה.

(ג)         ההצעות הזוכות במכירה פומבית קלאסית או במכירה הפומבית יהיו ההצעות הגבוהות ביותר במועד סגירת המכירה בהתאם למספר היחידות המוצעות למכירה.

ההצעות הזוכות במכירה קבוצתית יהיו אותם הצעות הרשומות ברישומי רעיונות בעת סגירת המכירה.

(ד)        הצעה שלא עמדה בתנאי תקנון זה תיפסל.

(ה)        בתוך 12 שעות לאחר סגירת המכירה, רעיונות תפרסם את רשימת ההצעות הזוכות ופרטי הזוכים. בנוסף, הזוכים יקבלו הודעת זכייה בתוך  שעות  48 בדואר אלקטרוני, לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרו.

יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את רעיונות ו/או בעלי החנויות. גולש יחשב כזוכה גם אם לא קיבל הודעה בדואר האלקטרוני, מכל סיבה שהיא.

(ו)         רשימת ההצעות הזוכות, תעשה על סמך הרישום שנעשה במחשבי רעיונות. רישומים אלו מהווים ראיה חלוטה לנכונותם.

6.         אספקת/הובלת המוצרים

(א)        רעיונות ו/או בעלי החנויות (לפי העניין) ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר, בכפוף לתשלום דמי המשלוח, אלה אם צוין אחרת.

רעיונות ו/או בעלי החנויות יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. רעיונות ו/או בעלי החנויות מתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.

(ב)        רעיונות ו/או בעלי החנויות לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי-הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של רעיונות ו/או של בעלי החנויות לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.

(ג)         באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית רעיונות ו/או בעלי החנויות יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

(ד)        דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.

במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל Carshops ו/או בעלי החנויות יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

(ה)        התקנון של רשות הדואר לישראל [או של כל גוף אחר באמצעותו רעיונות מבצע את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים] יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע.

(ו)         זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

(ז)         דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית רעיונות ו/או בעלי החנויות לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

(ח)        זוכה במכירה או רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר מהחנות אם על פי מדיניות החנות ניתן לעשות זאת. לברור האם ניתן לאסוף את המוצרים ישירות מבעל חנות, מקום ומועד האיסוף יש לפנות ישירות לבעלי החנות ממנה נרכש המוצר.

דע:        בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לחנות ממנה נרכש המוצר על חשבונו.           

7.         שירות לקוחות

(א)        בשאלות לגבי המוצרים המוצגים בחנויות כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר,למידע על תפעול המוצר,אחריות, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי החנות הספציפית.

(ב)        פרטי בעלי החנויות ואופן ההתקשרות אליהם נמצאים בקישור אודות החברה המופיע בצידו הימני של העמוד הראשי בכל חנות או בצידו השמאלי של עמוד המכירות הפומביות/הקבוצתיות של  החנות.      

(ג)         לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של רעיונות בדואר אלקטרוני sales@carshops.co.il בטלפון או בפקס.

נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

8.         כשרות להשתמש באתר

כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה הפומבית על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

(א)        המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

(ב)        המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. 

(ג)         המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

(ד)        המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל      

9.         שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

(א)        כדי לרכוש מוצר/שירות ו/או כדי לתת הצעה במכירות הפומביות/הקבוצתיות, יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

(ב)        מעבר לשימוש הנ"ל רעיונות מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. רעיונות תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.

(ג)         רעיונות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, רעיונות לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

10.        ביטול עסקה/מכירה

(א)        מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן")

(ב)        לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:

* ברכישה של נכס - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;

* ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

* ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.

(ג)         ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לחנות ממנה נרכש המוצר ו/או השרות.

(ד)        תוצאות הביטול עקב פגם:

ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין

הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו מאת בעל החנות, יחזיר בעל החנות למבצע הפעולה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם; קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות בעל החנות במקום שבו נמסר לו הנכס, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

(ה)        תוצאות הביטול שלא עקב פגם:

ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם בנכס כאמור לעיל, יחזיר בעל החנות למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

יובהר ויודגש, דמי הביטול יכול שיגבו ע"י בעל החנות או ע"י רעיונות.

קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת הנכס לבעל החנות במקום עסקו, על חשבון מבצע הפעולה, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה. מובהר בזאת כי מבצע הפעולה יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה או החוזה נשלח מהחנות לחברת השילוח      

 

יובהר ויודגש:        ביטול העסקה ע"י מבצע הפעולה כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. 

דע: לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה, אלא באישור מראש של בעל החנות.

(ה)        אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של בעל החנות לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

(ו)         האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.

(ז)         האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על רעיונות אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

(ח)        רעיונות תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

(1)        במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

(2)        במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/ שירותים המוצעים למכירה;

(3)        אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין.

(4)        במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.

הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציינו בעת ההרשמה למכירה.

(ט)        אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאים רעיונות ו/או בעלי החנויות לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור רעיונות ו/או בעלי החנויות ו/או מי מטעם לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

11. תנאים נוספים

(א)        החנויות המופיעות באתר אינן בבעלות רעיונות ואינן מופעלות על ידיו, ונמצאות באחריות הבלעדית של בעל החנות ומפעיליה. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי החנויות והמוצרים, בין אם במכירה ישירה ובין אם במכירה פומבית ו/או קבוצתית, טיבם ואיכותם נמסרו לרעיונות ע"י מפעילי החנויות, ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים.

(ב)        נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את מפעילי החנויות ו/או את רעיונות. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

(ג)         רעיונות אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.

רעיונות אינה מתחייבת כי הקישורית (link) בכל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל.

(ד)        רעיונות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה הפומבית, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז רעיונות שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך, רעיונות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על מבצע

הפעולה בלבד ועל חשבונו.

כמו כן, מבצע הפעולה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.

(ה)        אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה,עיצוב,הצגה מילולית,סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה,  הנם בבעלות בלעדית של רעיונות ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן רעיונות נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

(ו)         פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו בלבד.

(ז)         אין בהצגת החנויות, מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י רעיונות.

(ח)        רישומי המחשב של רעיונות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

12.        שונות

(א)        רק לבתי המשפט באזור תל-אביב יפו תהא הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר.

(ב)        התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 20.05.2005 וניתן לשינוי בכל עת ע"י רעיונות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

קנייה מהנה צוות Carshops.

אחורה
Remus Weitec Bilstein צ'יפים לרכב OMP